Header image  

Jaroslav Vančát - katalog výstavy

Galerie města Plzně
22. I. - 1. III. 2009

 
 
    home     malby     tisky     instalace     výstavy     díla     texty     život
 


Účast na výstavách

1983 Prostor, architektura, výtvarné umění - Ostrava, Černá Louka

 

K účasti na výstavě jsem byl vyzván Jiřím T. Kotalíkem a Petrem Kovářem. Petrovi Kovářovi se líbil kromě jiného můj text Babylónské věže.

Výstava byla zakázána v době rozeslání pozvánek. Katalogy byly zničeny, z několikatisícového nákladu se jich zachovalo pár, zachráněných při vázání. Nejsem si ani jistý, zda jich zůstal takový počet, aby jej obdrželi všichni zúčastnění.

     
small product photo        
Teď I. - II.
1982
koláž
       

 

O výstavě vice Výtvarné umění - Zakázané umění II, 1 - 2 / 96, Jiří T. Kotalík, Prostor, architektura, výtvarné umění - Ostrava ´83, s. 37 - 39.