;
Header image  

Jaroslav Vančát - katalog výstavy

Galerie města Plzně
22. I. - 1. III. 2009

 

         home     malby     tisky     instalace     výstavy     díla     texty     život
 


Struktura I /Interaktivní struktura I/, 2009

Součástí výstavy byla strukturní instalace, nazvaná Struktura I /Interaktivní struktura I/, 2009, provedená s mými studenty z Fakulty humanitních studií přímo na místě v jeji předvečer, krátká dokumentace je zveřejněna zde. Videoinstalace z akce byla umístěna přímo v expozici.

Interaktivní instalace s tímto strukturálním obsahem jsem začal vytvářet se studenty na výtvarce Pedagogické fakulty v Praze od příchodu, což je myslím od roku 91 nebo 92. Pamatuji si nechápavé pohledy posluchačů (v tomto případě posluchaček), cože to má být, když jsem je vyzval, aby si přinesly nějaký předmět k instalaci v počtu 20 kusů a pak jsem jim dal za úkol, aby své předměty podle navržených algoritmů postupně dávaly po jednom do společného prostoru modelovny tak, jak na ně přijde řada.

Principem instalací bylo zkoumat společnou, pro každého zúčastněného však také indivdiuální autorskou angažovanost, která je interaktivní reakcí na stále narůstající proces uspořádání objektů instalace. Můj autorský vstup spočíval v organizaci instalace a v podněcování algoritmů, podle nichž se mají předměty do interaktivní instalace vkládat. Jimi byl např. pokyn: "Zkuste vyniknout", který nabízel každému ze spoluautorů možnost být co nejvíce vidět mezi ostatními či "Zkuste sledovat hlavní tendence, kterým si takto instalace vytváří a podpořit je (!bez dalšího vzájemného dorozumívání)", což bylo samozřejmě podnětem ke studiu struktury, která se nevytváří jinak, než postupným narůstáním z těchto individálních podnětů.

Se svými studenty na tehdejším Institutu základů vzdělanosti PedF UK, kteří jinak žádnými výtvarníky nebyli, jsme dokonce byli vyzváni k instalaci naší interaktvní struktury ve Veletržním paláci NG, v rámci výstavy Jitro kouzelníků II (1997). Také tady záleželo na volbě každého z nich, jaké předměty do instalace vloží (pamatuji si na cínové vojáčky, brambory a domácí kompoty, které rodina posluchačky po skončení výstavy rozdávala příbuuzným s dovětkem, že byly vystaveny v Národní galerii)

Následná zobrazení jsou pouze ilustrativní, z několika ročníků kurzu Interaktivní tvorba Fakulty humanitních studií, pořádaných v Husinci u Prachatic, kde tyto interaktivní instalace studujeme.

small product photo   small product photo   small product photo   small product photo
Studium struktury I
2006
dokumentární foto

  Studium struktury II
2007
dokumentární foto
  Studium struktury III
2005
dokumentární foto
  Studium struktury IV
2004
dokumentární foto
 

Struktura II (Interaktivní struktura II/, 2009

Výstava v Galerii města Plzně se věnovala třem hlavním obsahům - sémiotické systémy jako námět a obsah díla, interaktivita, strukturalita).

Na základě studia Sýkorova díla, jako jakési dynamické a interaktivní navazování na jeho tvorbu struktur jsem vytvořil Strukturu II /Interaktivní strukturuII/, 2009 . Ta užívá sestavu 20 elementů, které vytvořil pro programování Černobílé struktury (1966). Jestliže tyto typy elementů rozporostředné volitelně v ploše testoval z pozice přechodů, vytvořených počítečem ve vztahů k dalším elementům (viz Computer-aided Multielement Geometrical Abstract Painting, in Malina, F., J.(eds) Visual Art, Mathematics & Computer, Pergamon Press 1979, s. 261 - 265), umožňuje moje dílo on-line nasazení libovolných elementů s tím, že cyklická proměna elementů ostatních vytváří s nimi stále nové, překvapivé relace.

Práce se snaží naznačit směr, jakým lze rozvíjet Sýkorovo dílo v epoše interaktivních dynamických médií.

 

Návaznost pojmenování uvedených struktur naznačuje, že se jedná v oblasti interaktivity a strukturality o podobný princip, přestože prostředky jsou odlišné.