;
Header image  

Jaroslav Vančát - katalog výstavy

Galerie města Plzně
22. I. - 1. III. 2009

 

         home     malby     tisky     instalace     výstavy     díla     texty     život
 

Narozen:
1949 v Benešově u Prahy

Studia:
Střední průmyslová škola filmová v Čimelicích (1964 -68)
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - obor výtvarná výchova
(učitelé Zdeněk S ýkora a Miroslav Lamač) a čeština (1968-1974)
hospitace na Střední průmyslové škole sochařské v Hořicích (1969-70)
distanční studium umělecké kritiky na katedře estetiky Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze (1980-82)
PhDr. na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1885)
Ph.D. na oboru mediální studia Fakulty sociálních věd UK v Praze (2007)
habilitace (doc.) na katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty v Ústí n. Labem (2010) - komise ve složení prof. Gebauer, doc. Kotalík, prof. Vlček, doc. Pinc, prof. Bartůněk

Zabývám se teorií výtvarného umění a obrazových médií, výtvarným uměním a výtvarnou pedagogikou.

Vyučoval jsem na katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze (1991-95), na FAMU v Praze(1994 -2005), na FAVU Brno (1996 - 97), nyní vyučuji na kreativním modulu FHS UK v Praze (od roku 1993) a na VŠUP Praha (od roku 2004).

kontakt: jaroslav@vancat.cz