Header image  

Jaroslav Vančát - katalog výstavy

Galerie města Plzně
22. I. - 1. III. 2009

 
 
    home     malby     tisky     instalace     výstavy     díla     texty     život
 

 

1983 Prostor, architektura, výtvarné umění - Ostrava, Černá Louka

Teď I. - II. , 1983, koláž (reprodukce z katalogu výstavy)


V té době jsem se zabýval významem knihy a gramofonových záznamů jako sdělovacího kanálu. Zkoumal jsem, jaké sémantické možnsoti by měla proměna jejich klasického vzhledu a klasické funkce.