;
Header image  

 Jaroslav Vančát - katalog výstavy

 Galerie města Plzně
 22. I. - 1. III. 2009

 
 
    home     malby     tisky     instalace     výstavy     díla     texty     život
 


Na výstavě byly představeny struktury, které jsem začal vytvářet od začátku osmdesátých let. Byly to jednatk struktury inspirované textem (Máchův Máj), jednak struktury, vytvořené využitím vždy tonálního obsahu jedné fotografie jako obrazového elementu. Obrazový element se stal individuálně variabilním, v relaci s tím, jak byl překryt nebo překrýval ostatní elementy v obraze. Byl to pokus rozvinout myšlenky Sýkorových Struktur, kde elementy byly stabilně definovány. Variabilní element Sýkorovi povstal z jeho Linií.

 

 


Instalace v Plzni, v popředí Tlaková vlna (v Plzni pod názvem Struktura 1988), 340 x 274 (pro nedostatek prostoru instalován na šířku), 1988, v pozadí Dva květy (v Plzni pod názvem Struktura 1989), 274 x 170 cm, 1989, koláže z autorské fotografie
 

Dva květy , 274 x 170 cm, 1989, koláž z autorské fotografie

 

Struktura KIHM I, 1983, kresba na papíru, 21 x 29,7 cm