;
Header image  

Jaroslav Vančát - katalog výstavy

Galerie města Plzně
22. I. - 1. III. 2009

 

         home     malby     tisky     instalace     výstavy     díla     texty     život
 

Studium struktury I, 2006, dokumentární foto


Posluchači zakreslují hlavní rysy struktury, kterou společně v interakci vytvořili. Také vytýčení hlavních rysů podléhá pluralistickým zákonitostem a odráží míru zájmů jednotlivých posluchačů ve vytvořené struktuře. Vcelku se dá říci, že posluchači jsou citlivější je tvarům, které buď zpracovávali sami nebo v kooperaci s někým.