Header image  

Jaroslav Vančát - katalog výstavy

Galerie města Plzně
22. I. - 1. III. 2009

 
 
    home     malby     tisky     instalace     výstavy     díla     texty     život
_

Wittgenstein II 80 x 50cm, 2008, computer print


Fascinuje mě, jak málo si uvědomujeme, že to, co prožíváme, s čím jsme ve styku, nemůže stejným způsobem prožít nikdo druhý, neboť je to nepřenositelně vázáno na místo, z něhož vystupujeme a tedy na vztahy, které při tom zaujímáme, na historii, kterou svou existencí reprezentujeme, ať už ji nazýváme genetické, psychologické nebo sociální předpoklady.

Jiná otázka ovšem je, proč si myslíme, že prožíváme totéž co ostatní. A ještě větší otázka, jak jsme k tomu dospěli...