;
Header image  

Jaroslav Vančát - příprava výstavy

Galerie města Plzně
I. - II. 2009

 

         home     malby     tisky     instalace     výstavy     díla     texty     život
_

Relační rekombinace, 120x120cm, 2008, olej na plátně
Výsledek Duchampova vynálezu objektové izolovanosti a tvorby nových významů z nově nastolených vztahů takto získaných objektů nabízí velmi prostou metodu jeho využití. Ta se stala nejen mocným nástrojem samotného umění moderny (v současné době již trochu omšelým), ale komunikačním nástrojem statických i pohyblivch médií a reklamy a také snadnou metodou výstavby obrazu pro každého. Je to tak prosté, objekty se prostě položí vedle sebe a zkoumá se jejich působení na autora či diváka. Čím sobě bližší jsou takto užité objekty v naší každodenní zkušenosti, tím je význam konvenčnější, čím vzdálenější - tím energetičtější povstávají "magnetická pole". Metoda vynikne, když zkoumáme stejné objekty v různých vzájemných pozicích. Snadno zjistíme, jak se pouze touto rekombinací získávají nové obsahy.