jaroslav vančát / bibliografie /media

 

Vančát, J., Obraznost a výchova k obraznosti v nových médiích, referát na mezinárodním symposiu "Ready to..." Goethe Institut Praha 2001

Vančát, J., Vidění jako zmocňování se světa - referát na mezinárodním symposiu Umělé prostředí jako artefakt, Goethe Institut Praha 6. 12. 1995; publikováno v: Tvar č. 3, rok 1996, s. 1 a 4.

Vančát, J., Úvahy nad (Českým) obrazem elektronickým, Ateliér, roč. VIII (1995), č. 26, str. 8

Vančát, J., Multimédia a místo dotyku se skutečností - referát na mezinárodním symposiu Nová média, Goethe Institut Praha prosinec 1994, publikováno v: Ateliér, roč. VIII (1995), č. 21, str. 2.

Vančát, J., Český obraz elektronický, in: katalog Český obraz elektronický - Vnitřní zdroje, Asociace videa Unie výtvarných umělců, 1994, s. 8 - 15

Vančát, J., První kroky videoartu, Panorama č. 2, 1991, s. 2 -5

Vančát, J., Video a výtvarná tvorba, Film a doba č. 12, 1989, s. 418 - 419

Vančát, J., Proměny chápání prostoru z hlediska uměleckého vyjádření výtvarného umění a filmu, Film a doba, č. 4, 1989, s. 214 - 218